Schadeformulier

Hoe moet ik het Europees Schadeformulier invullen? (bron: Focwa)


Checklist Invullen Europees Schadeformulier.

Download het Europees Schadeformulier door hier te klikken.

1. Noteer de identiteit van getuigen op het formulier.
2. Zorg ervoor dat de verzekeringsgegevens van de tegenpartij juist vermeld worden.
3. Geef duidelijk aan waar de schade zich bevindt.
4. Vergeet bij punt 12 niet het aantal aangekruiste vakjes in te vullen. Kruis nooit iets aan dat ongeveer juist is. Dit kan in een schuldvraagdiscussie tegen u werken.
5. Als de tegenpartij bij punt 14 iets aangeeft waar u het niet mee eens bent, moet u dit duidelijk aangeven.
6. Geef bij de situatieschets duidelijk aan hoe de aanrijding is ontstaan. Het is tevens van belang dat u duidelijk aangeeft op welke plaats van de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de botsing. Zorg ervoor dat de afmetingen in juiste verhouding tot elkaar weergegeven worden.
7. Zet geen handtekening onder punt 15 als u het niet eens bent met de inhoud van het formulier, tenzij u onder punt 14 hierover een opmerking heeft gemaakt.


Denkt u aan het invullen van de achterzijde van het schadeformulier! De verzekeraar zal een indicatie van het schadebedrag, en de naam en het adres van de reparateur willen weten. Neem voor een indicatie van het schadebedrag altijd even contact met ons op!


Heeft u nog andere vragen over het invullen van het schadeformulier of twijfelt u of het correct is ingevuld?

Wij helpen u graag!